Miluji poslouchat lži. Když znám pravdu …
http://hd4desktop.com/images/b/1920x1080_dr-house-hugh-laurie-ev
17.5.2017 / JOURNAL

Miluji poslouchat lži. Když znám pravdu …

Stalo se vám to někdy? Zažili jste výše popsaný pocit? Ubírá vám energii, nebo naopak přidává? To je “těžká” filozofická otázka. Mohli bychom začít u analýzy, co je vlastně pravda. Něco exaktního, přesně daného, něco, co má mantinely? Pravda například je, že jsem se ráno probudil. To mohu říct s jistotou sám sobě při večerním promítání celého dne. Je však pravda, co nám protějšek vehementně tvrdí? Názor, za kterým si (údajně) stojí a který prosazuje, či když budeme radikálnější, vnucuje protistraně?

Opusťme společně polemiku, která nás může natolik zaměstnat, že vlastně nebudeme mít chuť číst dál. Zaměřme se na fakta z oboru psychologie, která nám mohou být přínosem. “Život je jako divadelní hra.” Erving Goffman (1922 - 1982) je autorem úctyhodného schématu, kterému můžete (vždy máte na výběr) věnovat svou ctěnnou pozornost.

SOCIÁLNÍ INTERAKCI LZE PŘIROVNAT K DIVADELNÍMU PŘEDSTAVENÍ.

lies-baby

  • Lidé podobně jako herci se snaží vytvořit příznivý dojem pomocí výběru scénáře, scény, kostýmů, schopností a rekvizit.
  • A naše představení sleduje publikum.
  • Existuje tu “jeviště” pro naše veřejné Já a “zákulisí” pro naše soukromí.

ŽIVOT JE JAKO DIVADELNÍ HRA.

Zmíněný kanadský sociolog popisuje, jak vytváříme, potvrzujeme a povyšujeme naši sociální identitu pomocí vytváření dojmu v ostatních, tzv. pomocí naší image. Základním rysem sociální interakce podle Goffmana je snaha - ať už vědomá, nebo podvědomá - ovládat a řídit způsob, jakým nás ostatní vnímají. Abychom to shrnuli, přístup tohoto sociologa k osobnosti je sumou rozličných rolí, které člověk hraje ve svém životě. Z toho vyplývá, že skutečné JÁ není soukromý nebo vnitřní fenomén, ale divadelní dojem vznikající při prezentaci našeho JÁ na veřejnosti.

Čím více jste k protějšku empatičtí, tím větší máte potenciál dešifrovat jeho skutečné záměry (komunikační aj.). Čím více člověka vnímáte a znáte, tím se rovněž zvyšuje šance rozklíčovat, kdy se staví do role pouhého pozéra, či vyslovuje souvětí, kterým sám věří. Vrchol této pyramidy je skutečnost, kdy rozeznáte lži vycházející z úst, protože tzv. “znáte pravdu.” Ale pozor, abyste pravdu neinterpretovali subjektivně, aby to nebyla pouze “vaše pravda.” Když tedy znáte fakta a slyšíte pózy, pousmějete se a necháte protějšek se vymluvit? Nebo zareagujete? To je situace, kde se může vyjevit náš temperament a způsob našeho jednání a vskutku zajímavá je ta rozmanitost. Dovolím si totiž směle tvrdit, že reakce by byly různé. Někteří z vás by to nevydrželi poslouchat a řečníka by přerušili, jiní by se zase odmlčeli a nechali si odhalení pouze pro sebe. Mlčením totiž člověk mnoho řečí odbyde … Život a situace v něm jsou rozmanité - bohu dík (snad mi Radegast odpustí za užití tohoto dovětku).

S kým tedy vlastně přicházíme do styku? S kým jednáme? S hercem nebo s někým, kdo tvrdí skutečně to, s čím se ztotožňuje? Tyto otázky jsou na snadě. Odpověď nechám na každém. Jen reflektujte názor Ervinga Goffmana, že život je jako divadelní hra.

Z.DOT

it-is-all-about-lies

Zpět
Doporučujeme
http://hd4desktop.com/images/b/1920x1080_dr-house-hugh-laurie-ev

Miluji poslouchat lži. Když znám pravdu …

Stalo se vám to někdy? Zažili jste výše popsaný pocit? Ubírá vám energii, nebo naopak přidává? To je “těžká” filozofická otázka. Mohli bychom začít
celý článek
http://organicconnectmag.com/project/have-you-met-your-true-matcha/

Matcha jede!

Po dlouhodobém zkoušení dáváme ve známost výsledek ohledně pití zeleného nápoje jménem Matcha. Za prvé, jedná se o čaj, o zelený čaj. Za druhé, je
celý článek
Obrázek - Simona D. - Dubaj

Simona D. - Dubaj

Už je to rok, co jsem se rozhodla odjet do Dubaje. Pokaždé, když to někomu řeknu, zeptá se mě: “Jak tam můžeš žít, vždyť je to tak umělý svět, jen
celý článek
http://wallpaperswide.com/sexy_mouth-wallpapers.html

Mluvit dokáže každý. Mlčení dělá problémy.

'Konverzace vyžaduje znalosti. Mlčení kulturu.' Johann Wolfgang Goethe, německý všeuměl narozený roku 1749, zcela přesně vystihl krátkým citáte
celý článek